SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Úvod
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, odbor technickej normalizácie

OZNAMY

Vážení odberatelia STN a TNI,

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) pre vás v najbližšom období pripravuje spustenie nového portálu noriem.

Najvýznamnejšou zmenou bude nie len nový, moderný vzhľad, ale aj možnosť otvárať STN a TNI prostredníctvom operačných systémov Windows 10 a vyššie, Android 5.0 a vyššie, Mac OSX 10.8 (64 bit) a vyššie, iOS 9.1 a vyššie. To znamená, že sa k svojim objednaným STN a TNI bez problémov dostanete aj prostredníctvom mobilných telefónov a tabletov.

Ďalšou dôležitou zmenou, najmä z dôvodu požiadaviek na kybernetickú bezpečnosť, bude nasadenie nového softvéru na ochranu STN a TNI od firmy LOCKLIZARD, ktorý na otváranie STN a TNI používa vlastný prehliadač (Locklizard safeguard secure viewer).

O ďalších podrobnostiach a presnom nasadení nového portálu noriem vás bude úrad informovať v najbližších dňoch.


Vážení používatelia technických noriem, žiadame Vás, aby ste si pri objednávaní technických noriem dôsledne skontrolovali, v akom jazyku je technická norma poskytovaná (ukážka)


Na základe včlenenia SÚTN do ÚNMS SR si vás dovoľujeme upozorniť na nové fakturačné údaje:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR)
Štefanovičova 3
P. O. Box 76
810 05 Bratislava 15

IČO: 30810710
DIČ: 2020850711
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000500541/8180
IBAN: SK44 8180 0000 0070 0050 0541
SWIFT: SPSRSKBA

ÚNMS SR nie je platcom DPH.

 

obrazok_stn-onlineSTN-online - normy STN na internete

Služba STN-online umožňuje prístup k STN cez internet prostredníctvom predplatného na rok. V službe je zahrnutá automatická aktualizácia noriem. STN-online si môžete vyskúšať v bezplatnej DEMO-verzii. Kalkuláciu poplatku Vám radi vypracujeme po vyplnení nasledujúceho formulára:
Kalkulácia úhrady na službu STN-online


Všeobecné informácie o službe STN-online nájdete tu.

  -----------------------------------------   -----------------------------------------