SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Produkty a služby > Vyhláška č. 76/2019
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Vyhláška č. 76/2019 Z. z. Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o výške úhrady za poskytovanie technickej normy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že od 1.4.2019
nadobudla účinnosť Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady za poskytovanie technickej normy.

S účinnosťou od 1.4.2019 sa zrušuje:

– Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 61/2017 Z. z.
o poplatkoch za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,

– Sadzobník poskytovaných produktov a služieb technickej normalizácie platný od 1.4.2017.

 

 


Na úvodnú stránku Úvodná stránka