SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Portál noriem - vyhľadávanie produktov

Vážení odberatelia STN a TNI,

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) pre vás v najbližšom období pripravuje spustenie nového portálu noriem.

Najvýznamnejšou zmenou bude nie len nový, moderný vzhľad, ale aj možnosť otvárať STN a TNI prostredníctvom operačných systémov Windows 10 a vyššie, Android 5.0 a vyššie, Mac OSX 10.8 (64 bit) a vyššie, iOS 9.1 a vyššie. To znamená, že sa k svojim objednaným STN a TNI bez problémov dostanete aj prostredníctvom mobilných telefónov a tabletov.

Ďalšou dôležitou zmenou, najmä z dôvodu požiadaviek na kybernetickú bezpečnosť, bude nasadenie nového softvéru na ochranu STN a TNI od firmy LOCKLIZARD, ktorý na otváranie STN a TNI používa vlastný prehliadač (Locklizard safeguard secure viewer).

O ďalších podrobnostiach a presnom nasadení nového portálu noriem vás bude úrad informovať v najbližších dňoch.


Vážení používatelia technických noriem, žiadame Vás, aby ste si pri objednávaní technických noriem dôsledne skontrolovali, v akom jazyku je technická norma poskytovaná (ukážka).


TECHNICKÁ PODPORA PRE STN V ELEKTRONICKOM FORMÁTE A SLUŽBY STN-ONLINE


 

Technické normy:

Vyhľadávanie technických noriem Vyhľadávanie technických noriem
Rozšírené vyhľadávanie technických noriem s možnosťou objednania
Triedy noriem Triedy noriem
Vyhľadávanie technických noriem podľa tried 
ICS kódy ICS kódy
Vyhľadávanie technických noriem podľa ICS kódov
 Ostatné produkty:
Ostatné produkty

Periodiká Periodiká
Vyhľadávanie periodík s možnosťou objednania
Publikácie Súbor STN z oblasti strojárstva
Vyhľadávanie publikácií s možnosťou objednania