SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Pomoc > Licenčné a technické podmienky objednaných noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Licenčné a technické podmienky noriem objednávaných v elektronickej verzii

 

Technické a licenčné podmienky objednaných noriem v elektronickej verzii, platné
od 1. 3. 2011:

Normy STN v elektronickom formáte je možné objednať iba cez náš portál noriem.
Iné formy objednávok (napr. fax, e-mail) neakceptujeme.

STN vo formáte PDF poskytujeme v troch formách:

  1. na čítanie (bez možnosti tlače, prenosu textu alebo obrázkov),
  2. na čítanie, s možnosťou prenosu textu alebo obrázkov bez možnosti tlače (možnosť prenosu textu nie je v niektorých starších STN možná, v takom prípade je možné text prenášať len ako grafiku),
  3. s možnosťou tlače, prenosom textu alebo obrázkov (možnosť prenosu textu nie je v niektorých starších STN možná, v takom prípade je možné text prenášať len ako grafiku).

Systém umožňuje sprístupnenie noriem v elektronickom formáte PDF troma spôsobmi:

  • stiahnuť (download),
  • doručiť na CD,
  • online prístup.

Prístup k normám je možný až po zaplatení. V prípade zaplatenia kreditnou/platobnou kartou je norma k dispozícií na stiahnutie po úspešnom uskutočnení platby. Používateľ musí dokončiť celú transakciu a po úhrade sa kliknutím z portálu Cardpay dostať naspäť na stránku https://normy.unms.sk/.

Na prehliadanie súborov PDF vyžaduje poskytovateľ použitie bezplatného softvéru Adobe Reader CZ/SK/EN verzia 8, 9, 10, 11, DC  a inštaláciu  modulu (plug-in) firmy File Open. Podporovaný operačný systém je MS Windows od verzie 7 a vyššie.
Potrebný software je možné stiahnuť zo servera poskytovateľa alebo priamo zo stránky výrobcu plug-inu. Pod operačnými systémami Windows XP / 2000 / a OS Linux nie je možné normy otvárať.

Prehliadanie súborov PDF nie je podporované na tabletoch iPad a tabletoch s OS Android.

Podľa zakúpenej licencie je povolené používať súbor PDF len na takom počte PC, pre aký si používateľ licenciu zakúpil (licencie na konkrétne počítače pre 1 PC, do 5 PC, do 10 PC, do 20 PC, do 50 PC, nad 50 PC).

V prípade licencie s možnosťou tlače je povolený počet výtlačkov zhodný s počtom licencovaných PC. Za prístup s tlačou sa považuje možnosť jedného jednostranného vytlačenia celej normy v jednej tlačovej dávke pre 1 prístup, pričom pri spustení tlače sa počítajú úplné aj neúplné výtlačky. Duplexná tlač nie je podporovaná na všetkých typoch tlačiarní.

V prípade licencie pre 1 prístup má užívateľ právo mať k dispozícií jeden záložný počítač, pričom nesmie súčasne normy používať na hlavnom a záložnom počítači.

Na ochranu súborov PDF sú použité technické prvky, ktoré zabraňujú neoprávnenému prístupu k norme. Používateľ môže pomocou programu Adobe Reader otvárať stiahnuté súbory len na svojom lokálnom počítači (pod pojmom lokálny počítač sa rozumie pracovná stanica na ktorej sa priamo otvárajú súbory PDF, a ktorá neposkytuje sieťovú službu súbežného prístupu z viacerých počítačov). Pri prvom otvorení normy vyžaduje systém ochrany prístup objednávateľa resp. používateľov na internet. Otvorením PDF na príslušnom počítači sa tento zaeviduje do systému STN-online. Ďalšie počítače nad rámec objednaných licencií už systém následne neakceptuje.

Súbory po prvom otvorení v on-line režime je možné následne otvárať aj v off-line režime. Výraz on-line režim znamená, že počítač pri otvorení normy je pripojený na internet. Výraz off-line režim znamená, že počítač používateľa nie je v danom okamihu pripojený na sieť, resp. internet a nie je pre neho dostupný server poskytovateľa.

Používateľ nesmie vykonávať žiadne činnosti, ktorými by odstránil ochranné prvky v súbore PDF. Rovnako nesmie vykonávať žiadne činnosti, ktorými by  súbor PDF dešifroval alebo iné činnosti, ktoré by narušili systém a jeho ochranu. Prístupové údaje je povinný uchovávať bezpečným spôsobom a nesmie ich odovzdať inej osobe.

Ak používateľ zmení hardvér, programové vybavenie alebo nastavenie počítača a počítač sa musí nanovo zaregistrovať v systéme STN-online, požiada používateľ e-mailom na adrese: shop_pdf@normoff.gov.sk o odblokovanie registrovaného počítača v systéme. Poskytovateľ následne uvoľní záznam v systéme najneskôr do troch pracovných dní. Používateľ potom môže nanovo zaregistrovať svoj počítač v systéme STN-online.

 

Riešenie technických problémov v STN-online

Doterajšie licenčné a technické podmienky platné do 28. 2. 2011 (pdf, 83 kB)

 

Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránka