SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 71-10
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 71-10Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 71-10
Slovenský názov: Bezpečnosť hračiek. Časť 10: Organické chemické zlúčeniny. Príprava vzorky a extrakcia
Anglický názov: Safety of toys. Part 10: Organic chemical compounds. Sample preparation and extraction
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2006
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 97.200.50
Triediaci znak: 94 3094
Úroveň zapracovania: idt EN 71-10:2005
Vestník: 05/06
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť 10 európskej normy EN 71 o bezpečnosti hračiek uvádza postupy prípravy vzorky a extrakcie na stanovenie uvoľňovania alebo obsahu organických chemických zlúčenín z tých hračiek, pre ktoré sú stanovené požiadavky v EN 71-9.Obsah normy STN EN 71-10
Predhovor 5

Úvod 5

1 Predmet normy 6

2 Normatívne odkazy 6

3 Termíny a definície 7

4 Požiadavky (pozri B.6) 8

5 Príprava vzorky 10

6 Migrácia – Odber vzorky a extrakcia 10
6.1 Simulačné médium (pozri B.7) 10
6.2 Prístroje a pomôcky 10
6.3 Odber vzoriek 10
6.4 Extrakcia (pozri B.8) 11

7 Vdychovanie – Odber vzoriek, extrakcia a analýza 11
7.1 Orientačná metóda pre rozpúšťadlá 11
7.2 Potvrdzujúca metóda pre rozpúšťadlá 11

8 Špecifické postupy na odber vzoriek a extrakciu 11
8.1 Textílie – Prísady spomaľujúce horenie, farbivá a primárne aromatické amíny 11
8.2 Useň – Farbivá, primárne aromatické amíny a konzervačné látky 12
8.3 Drevo – Farbivá, primárne aromatické amíny a prostriedky na konzerváciu dreva 13
8.4 Papier – Farbivá a primárne aromatické amíny 14
8.5 Vodné kvapaliny – Farbivá, primárne aromatické amíny a konzervačné látky 14
8.6 Tuhé materiály hračiek, ktoré zanechávajú stopu – Farbivá a primárne aromatické amíny 15
8.7 Modelovacia hlina, hlina na hranie a podobne – Farbivá, primárne aromatické amíny
a konzervačné látky 16
8.8 Zlúčeniny na výrobu balónov – Farbivá a primárne aromatické amíny 16
8.9 Napodobeniny tetovania s lepidlom – Farbivá, primárne aromatické amíny a konzervačné látky 17

Príloha A (normatívna) – Orientačná metóda pre farbivá a primárne aromatické amíny 19

Príloha B (informatívna) – Odôvodnenie 21

Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 88/378/EHS. 23

Literatúra 24