SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1366-9
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1366-9Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1366-9
Slovenský názov: Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 9: Potrubia na odvod splodín horenia z jedného požiarneho úseku
Anglický názov: Fire resistance tests for service installations. Part 9: Single compartment smoke extraction ducts
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2008
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.220.50
Triediaci znak: 92 0811
Úroveň zapracovania: idt EN 1366-9:2008
Vestník: 08/08
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť normy EN 1366 špecifikuje skúšobnú metódu na určovanie požiarnej odolnosti potrubí na odvod splodín horenia, ktoré sa používajú len v aplikáciách v jednom požiarnom úseku.Obsah normy STN EN 1366-9
Predhovor 6
Úvod 6
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 7
3 Termíny a definície 8
4 Skúšobné zariadenie 8
4.1 Všeobecne .8
4.2 Pec 8
4.3 Perforovaná platňa 9
4.4 Dýzy (požiarna skúška) 10
4.5 Zariadenie na meranie tesnosti pri teplote okolia 10
4.6 Snímače tlaku na reguláciu tlakového rozdielu 10
4.7 Zváraná spojovacia trubica 10
4.8 Pripojovacie potrubie odsávacieho ventilátora 10
4.9 Odsávací ventilátor 10
4.10 Termočlánky 11
4.11 Prístroj na meranie obsahu kyslíka 11
4.12 Zariadenie na ukotvenie potrubia 11
4.13 Priezor na pozorovanie 11
5 Podmienky skúšky 11
5.1 Tlakové podmienky 11
5.2 Podmienky ohrevu 11
6 Skúšobná vzorka 11
6.1 Rozmery 11
6.1.1 Dĺžka 11
6.1.2 Rozmery prierezu 12
6.2 Počet skúšobných vzoriek 12
6.3 Zostavenie skúšobnej vzorky 12
7 Inštalácia skúšobnej vzorky 12
7.1 Všeobecne 12
7.2 Normová podporná konštrukcia 12
7.3 Zostava potrubia 13
7.4 Spôsob ukotvenia potrubia 13
7.5 Perforovaná platňa 13
8 Kondicionovanie 13
8.1 Všeobecne 13
8.2 Hygroskopické tesniace materiály 13
9 Použitie prístrojového vybavenia 14
9.1 Termočlánky 14
9.1.1 Termočlánky v priestore pece (ploché snímače teploty) 14
9.1.2 Teplota plynu prúdiaceho cez dýzy 14
9.2 Tlak 14
9.3 Meranie obsahu kyslíka 14
9.4 Pozorovanie zmenšenia prierezu 14
10 Skúšobný postup 14
10.1 Kalibrácia pred skúškou 14
10.1.1 Prístroj na meranie obsahu kyslíka 14
10.1.2 Perforovaná platňa 14
10.2 Meranie tesnosti pri teplote okolia 15
10.3 Skúška 15
10.3.1 Odsávací ventilátor 15
10.3.2 Zapálenie horákov pece 15
10.3.3 Podmienky v peci 15
10.3.4 Teplota a tlak 15
10.3.5 Meranie obsahu kyslíka 15
10.3.6 Všeobecné pozorovania 15
10.3.7 Zmenšenie prierezu 15
10.3.8 Výpočet tesnosti 16
10.3.9 Skončenie skúšky 16
11 Kritériá vlastností 16
11.1 Všeobecné požiadavky 16
11.2 Kritériá pri teplote okolia 16
11.3 Kritériá pri podmienkach požiaru 17
11.3.1 Všeobecne 17
11.3.2 Tesnosť 17
11.3.3 Zmenšenie prierezu 17
11.3.4 Mechanická stabilita 17
12 Protokol o skúške 17
13 Oblasť priamej aplikácie výsledkov skúšok 18
13.1 Všeobecne 18
13.2 Rozmery potrubí 18
13.3 Závesy 18
13.4 Tlakový rozdiel 18
13.5 Počet stien potrubia 19
Príloha A (informatívna) – Meranie objemového a hmotnostného prietoku 29
A.1 Pokyny na meranie objemového alebo hmotnostného prietoku s použitím zariadení
na meranie tlakového rozdielu 29
A.2 Hustota 29
A.3 Absolútny tlak (barometrický tlak) 29
A.4 Viskozita 29
A.5 Charakteristické údaju o dýzach podľa obrázka 10 30
Príloha B (informatívna) – Meranie obsahu kyslíka 33
Príloha C (informatívna) – Používanie korekčných súčiniteľov na zohľadnenie
rozličných parametrov 36
Literatúra 40