SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13501-3+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13501-3+A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13501-3+A1
Slovenský názov: Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 3: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti výrobkov a prvkov používaných v prevádzkových zariadeniach stavieb. Potrubia s požiarnou odolnosťou a požiarne klapky (Konsolidovaný text)
Anglický názov: Fire classification of construction products and building elements.Part 3:Classification using data from fire resistance tests on products and elements used in building service installations:fire resisting ducts and fire dampers
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2010
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.220.50
Triediaci znak: 92 0850
Úroveň zapracovania: idt EN 13501-3:2005+A1:2009
Vestník: 02/10
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 13501-3:2006-08 (92 0850)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: V tejto európskej norme sa určuje postup klasifikácie požiarnej odolnosti stavebných výrobkov a prvkov stavieb používaných v prevádzkových zariadeniach stavieb na základe údajov zo skúšok požiarnej odolnosti v rozsahu oblasti priamej aplikácie podľa príslušnej skúšobnej metódy.Obsah normy STN EN 13501-3+A1
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Požiarne scenáre 7
4.1 Všeobecne 7
4.2 Normová krivka teplota/čas (požiar po objemovom vzplanutí) 7
5 Vlastnosti požiarnej odolnosti 7
5.1 Vlastnosti 7
5.1.1 Úvod 7
5.1.2 Celistvosť – E 7
5.1.3 Izolácia – I 8
5.1.4 Tesnosť proti prieniku dymu – S 8
6 Vyjadrovanie požiarnej odolnosti 8
6.1 Klasifikačné časy 8
6.2 Identifikačné písmená 8
6.3 Vyjadrovanie vlastností 8
6.4 Kombinácie tried 9
6.5 Uvádzanie klasifikácie 9
6.6 Deklarácia tried požiarnej odolnosti v špecifikáciách výrobku 9
7 Postup klasifikácie požiarnej odolnosti 9
7.1 Všeobecne 9
7.1.1 Postup 9
7.1.2 Všeobecné pravidlá na odvodenie počtu skúšok požiarnej odolnosti 10
7.1.3 !Oblasť aplikácie" 11
7.2 Klasifikácia 11
7.2.1 Všeobecne 11
7.2.2 Vzduchotechnické potrubia 11
7.2.3 Požiarne klapky 12
Príloha A (normatívna) – Protokol o klasifikácii 15
A.1 Všeobecne 15
A.2 Obsah a forma 15
Literatúra 18