Tlačiť

STN EN 1078+A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1078+A1
Slovenský názov: Prilby pre cyklistov a používateľov skejtbordov a kolieskových korčúľ (Konsolidovaný text)
Anglický názov: Helmets for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2013
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.340.20
Triediaci znak: 83 2145
Úroveň zapracovania: idt EN 1078:2012+A1:2012
Vestník: 02/13
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 8/13, 7/15, 3/13,
Nariadenie vlády: 35/2008
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1078:2012-07 (83 2145)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma určuje požiadavky a skúšobné metódy na prilby, ktoré nosia používatelia bicyklov, skejtbordov a kolieskových korčúľ.Požiadavky a príslušné skúšobné metódy sú určené na:konštrukciu, vrátane zorného poľa-schopnosť tlmenia nárazu-vlastnosti systému upnutia prilby, vrátane remienka pod bradu a upevňovacích prostriedkov-označovanie a informácie.Obsah normy STN EN 1078+A1
Predhovor
Úvod
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Požiadavky
4.1 Materiály
4.2 Konštrukcia
4.3 Zorné pole
4.4 Schopnosť tlmenia nárazu
4.5 Odolnosť
4.6 Systém upnutia prilby
4.6.1 Všeobecne
4.6.2 Remienok pod bradu
4.6.3 Upevňovací prostriedok
4.6.4 Farba
4.6.5 Pevnosť
4.6.6 Účinnosť upevnenia
4.6.7 Ľahkosť uvoľňovania
5 Skúšanie
5.1 Skúšobné hlavy
5.2 Prehliadka a určovanie hmotnosti
5.3 Počet vzoriek a poradie skúšok
5.4 Stanovenie schopnosti tlmenia nárazu
5.4.1 Skúšobná oblasť
5.4.2 Kondicionovanie
5.4.3 Skúšobné zariadenie
5.4.4 Postup skúšky
5.5 Stanovenie pevnosti systému upnutia prilby a ľahkosti uvoľňovania
5.5.1 Skúšobné zariadenie
5.5.2 Postup skúšky
5.6 Stanovenie účinnosti systému upnutia prilby
5.6.1 Skúšobné zariadenie
5.6.2 Postup skúšky
5.7 Určovanie zorného poľa
5.8 Protokol o skúške
6 Označovanie
7 Informácie od výrobcu
Príloha A (informatívna) – Alternatívne postupy umelého starnutia
Príloha B (informatívna) – Významné technické zmeny medzi touto európskou normou a EN 1078: 1997 Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto
európskou normou a základnými požiadavkami smernice 89/686/EHS o Osobných ochranných prostriedkoch
Literatúra
Obrázok 1 – Zorné pole
Obrázok 2 – Vymedzenie skúšobnej oblasti
Obrázok 3 – Princíp zariadenia na stanovenie schopnosti tlmenia nárazu
Obrázok 4 – Príklad zariadenia na skúšanie pevnosti systému upnutia prilby
Obrázok 5 – Skúšobné zariadenie na skúšanie účinnosti systému upnutia prilby
Tabuľka 1 – Veľkosti skúšobných hláv
Tabuľka 2 – Poradie skúšok a skúšky na vzorku
Tabuľka 3 – Skúšobné parametre