SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 34 1398
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 34 1398


Označenie: STN 34 1398 zrušená
Slovenský názov: Ochrana pred účinkami blesku. Aktívne bleskozvody
Anglický názov: Protection against the effects of lightning. Early streamer emission lightning protection systems
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2014
Dátum zrušenia: 1. 3. 2017
Jazyk: SK
ICS: 91.120.40
Triediaci znak: 34 1398
Úroveň zapracovania:
Vestník: 02/14
Poplatok: Tlačená verzia: 35,00 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.50 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 35.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 45.50 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 34 1391:1998-06
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma je vhodná na systém ochrany pred účinkami blesku pomocou bleskozvodu s včasnou emi-siou výboja (ESE), ktorý sa používa na ochranu objektov a otvorených priestorov pred priamym zásahom blesku. Aktívny bleskozvod sa skúša, vyberá, navrhuje, projektuje, inštaluje a reviduje podľa tejto normy.