SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1366-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1366-1


Označenie: STN EN 1366-1 zrušená
Slovenský názov: Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 1: Vzduchotechnické potrubia
Anglický názov: Fire resistance tests for service installations. Part 1: Ventilation ducts
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2016
Dátum zrušenia: 1. 3. 2021
Jazyk: SK
ICS: 13.220.50
Triediaci znak: 92 0811
Úroveň zapracovania: idt EN 1366-1:2014
Vestník: 01/16
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1366-1+A1:2021-03 (92 0811)
Nahradené normy: STN EN 1366-1:2015-04 (92 0811)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: V tejto európskej norme sa určuje metóda na zisťovanie požiarnej odolnosti zvislých a vodorovných vzduchotechnických potrubí vrátane prístupových panelov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou skúšaných potrubí. Pri skúške sa overuje správanie potrubí namáhaných požiarom zvonka (potrubie A) ako aj požiarom zvnútra (potrubie B). Táto európska norma sa používa spolu s EN 1363-1. V prílohe A sa uvádza všeobecný návod a základné údaje. Táto európska norma neplatí na: a) potrubia, ktorých požiarna odolnosť závisí od požiarnej odolnosti podhľadu alebo steny (ako sú potrubia umiestnené v dutinách ohraničených požiarne odolnými šachtami alebo podhľadmi); b) potrubia s požiarnymi klapkami v miestach, kde prechádzajú cez požiarnu deliacu konštrukciu; c) potrubia s jednou, dvomi a tromi stranami; d) upevnenia závesných prostriedkov (napríklad kotiev) k stropom alebo stenám.