SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 4301
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 4301Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 4301
Slovenský názov: Bytové budovy
Anglický názov: Dwelling buildings
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2021
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.040.30
Triediaci znak: 73 4301
Úroveň zapracovania:
Vestník: 01/21
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 73 4301:2005-06
Poznámka vo Vestníku: Pri zakúpení v elektronickej verzii je možné požiadať prostredníctvom shop_pdf@normoff.gov.sk o zaslanie obrázka B.2 vo formáte pdf v správnej mierke.
Predmet normy: Táto norma stanovuje podrobné predpisy, pravidlá, zásady a vybrané štandardy, ktoré platia pre navrhovanie a projektovanie bytových budov a obytných častí nebytových budov, do ktorých patria: a) bytové a rodinné domy; b) byty v budovách s iným účelovým využitím (byty v nebytových budovách). Pri zmene stavby bytových budov a obytných častí nebytových budov, ktorou je prístavba, nadstavba, vstavba, stavebná úprava, alebo pri zmene účelu existujúcej stavby na účely bývania táto norma platí primerane.