Tlačiť

STN 33 1500Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 33 1500
Slovenský názov: Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení
Anglický názov: Electrical engineering regulations. Inspection and testing of electrical installations
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 16. 6. 1990
Dátum zrušenia:
Jazyk: CS
ICS: 29.020
Triediaci znak: 33 1500
Úroveň zapracovania:
Vestník: 03/91
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie: 12/99,
Nariadenie vlády: 391/1999
Zmeny: Zmena *1 V 07/07, Oprava *Z1/O1 V 01/08, Zmena *2 V 09/15
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 34 3801:1961-01, STN 34 3810:1961-01, STN 34 3800:1967-01
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: