SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 34 1391
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 34 1391


Označenie: STN 34 1391 zrušená
Slovenský názov: Elektrotechnické predpisy. Výber a stavba elektrických zariadení. Ochrana pred bleskom. Aktívne bleskozvody
Anglický názov: Protection of structures and open areas against lightning using early streamer emission air terminals
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 19. 6. 1998
Dátum zrušenia: 1. 3. 2014
Jazyk: SK
ICS: 29.020, 91.120.40
Triediaci znak: 34 1391
Úroveň zapracovania: idt NF C 17-102:1995
Vestník: 06/98
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *1 V 10/04, Zmena *2 V 04/07, Zmena *3 V 04/08, Zmena *4 V 07/08
Nahradzujúce normy: STN 34 1398:2014-03
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma sa používa pri budovaní sústav ochrany pred bleskom pomocou aktívnych bleskozvodov pre bežné budovy.