SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 6110
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 6110Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 6110
Slovenský názov: Projektovanie miestnych komunikácií
Anglický názov: Desugn of urban roads
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2004
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 93.080.10
Triediaci znak: 73 6110
Úroveň zapracovania:
Vestník: 07/04
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava *1 V 06/06, Zmena *1 V 10/11, Oprava *Z1/O1 V 08/14, Zmena *2 V 01/15
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 73 6110:1986-03
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí pre projektovanie miestnych komunikácií.Obsah normy STN 73 6110
1 Predmet normy 7

2 Termíny, definície a značky 7

3 Všeobecne 11
3.1 Rozdelenie miestnych komunikácií 11
3.2 Zásady navrhovania miestnych komunikácií 14
3.3 Životnosť riešenia 15
3.4 Ochrana životného prostredia 15
3.5 Bezpečnosť 15

4 Skladobné prvky miestnych komunikácií 16

5 Kategórie miestnych komunikácií 20

6 Kapacita miestnych komunikácií 25

7 Priečne usporiadanie 27
7.1 Dopravný priestor 27
7.2 Jazdné pruhy a pásy 28
7.3 Prídavné pruhy 29
7.4 Pridružené pruhy 29
7.5 Vodiace prúžky 31
7.6 Krajnice 31
7.7 Deliace pásy 31
7.8 Deliace prúžky 31
7.9 Pásy pre chodcov 32
7.10 Krátke núdzové pruhy 32

8 Návrhové prvky 32
8.1 Všeobecne 32
8.2 Návrhová rýchlosť 32
8.3 Dĺžka rozhľadu 33
8.4 Os MK v priamej 34
8.5 Smerové oblúky 34
8.6 Priečny sklon 36
8.7 Pozdĺžny sklon 36
8.8 Výškové oblúky 37
8.9 Výsledný sklon 37

9 Teleso miestnej komunikácie 38

10 Hromadná doprava 39

11 Upokojované komunikácie 40

12 Nemotoristické komunikácie 41
12.1 Upokojené komunikácie 41
12.2 Cyklistické komunikácie 42
12.3 Komunikácie pre chodcov 42

13 Križovatky a križovania 45

14 Objekty 46

15 Vybavenie miestnych komunikácií 46
15.1 Záchytné bezpečnostné zariadenia 46
15.2 Vodiace bezpečnostné zariadenia 47
15.3 Dopravné značky 47
15.4 Svetelné signalizačné zariadenia 47
15.5 Protihlukové clony 47
15.6 Clony proti oslneniu 48
15.7 Vegetačné úpravy 48
15.8 Osvetlenie MK 48
15.9 Informačné systémy 49

16 Obslužné dopravné zariadenia 49
16.1 Zastávky 49
16.2 Čerpacie stanice pohonných látok 49
16.3 Odstavné a parkovacie plochy 50
16.4 Garážové vjazdy a výjazdy 53
16.5 Krátke núdzové pruhy 53
16.6 Prejazdy stredným deliacim pásom 54

17 Vozovky a spevnenia MK 54

Príloha A (informatívna) – Výpočet návrhových intenzít dopravného prúdu na rýchlostných MK 55

Príloha B (informatívna) – Výpočet návrhových intenzít dopravného prúdu na zberných MK 56

Príloha C (informatívna) – Príklady výpočtu návrhovej intenzity dopravného prúdu
medzikrižovatkového úseku 61

Príloha D (informatívna) – Výpočet kapacity komunikácií pre chodcov 63

Príloha E (informatívna) – Literatúra 76