SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1366-8
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1366-8Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1366-8
Slovenský názov: Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 8: Potrubia na odvod splodín horenia
Anglický názov: Fire resistance tests for service installations. Part 8: Smoke extraction ducts
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2005
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.220.50
Triediaci znak: 92 0811
Úroveň zapracovania: idt EN 1366-8:2004
Vestník: 07/05
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 73 0857:1991-02, STN EN 1366-8:2004-12 (92 0811)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť normy špecifikuje skúšobnú metódu na určovanie požiarnej odolnosti potrubí na odvod splodín horenia. Je určená len pre potrubia na odvod splodín horenia prechádzajúce cez iný požiarny úsek, ako je ten, z ktorého sa splodiny horenia pri požiari majú odvádzaťObsah normy STN EN 1366-8
Predhovor 6
Úvod 6
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 7
3 Termíny a definície 7
4 Skúšobné zariadenie 8
4.1 Všeobecne 8
4.2 Pec 8
4.3 Perforovaná platňa 8
4.4 Dýzy 9
4.5 Zariadenie na meranie tesnosti pri teplote okolia 9
4.6 Snímače tlaku na reguláciu tlakového rozdielu 9
4.7 Zváraná spojovacia trubica 10
4.8 Pripojovacie potrubie odsávacieho ventilátora 10
4.9 Odsávací ventilátor 10
4.10 Termočlánky 10
4.11 Termočlánky na povrchu 10
4.12 Zariadenie na meranie obsahu kyslíka 10
4.13 Zariadenie na ukotvenie portubia 10
4.14 Priezor na pozorovanie 10
5 Podmienky skúšky 11
6 Skúšobná vzorka 11
6.1 Rozmery 11
6.2 Počet skúšobných vzoriek 11
6.3 Zostavenie skúšobnej vzorky 11
7 Inštalácia skúšobnej vzorky 12
7.1 Všeobecne 12
7.2 Normové podporné konštrukcie 12
7.3 Zostava potrubia 12
7.4 Spôsob ukotvenia potrubia 13
7.5 Perforovaná platňa 13
8 Kondicionovanie 13
8.1 Všeobecne 13
8.2 Hygroskopické tesniace materiály 13
9 Použitie prístrojového vybavenia 14
9.1 Termočlánky 14
9.2 Tlak 14
9.3 Zariadenie na meranie obsahu kyslíka 14
9.4 Pozorovanie zmenšovania prierezu 14
10 Skúšobný postup 15
10.1 Kalibrácia pred skúškou 15
10.2 Meranie tesnosti pri teplote okolia 15
10.3 Skúška 15
11 Kritériá vlastností 17
11.1 Všeobecné požiadavky 17
11.2 Kritériá pri teplote okolia 17
11.3 Kritériá pri podmienkach požiaru 17
12 Protokol o skúške 18
13 Oblasť priamej aplikácie výsledkov skúšok 18
13.1 Všeobecne 18
13.2 Vertikálne a horizontálne potrubia 18
13.3 Rozmery potrubí 19
13.4 Tlakový rozdiel 19
13.5 Počet stien potrubia 19
Príloha A (informatívna) - Meranie teploty povrchu, objemovÚho a hmotnostnÚho prietoku 33
Literatúra 36